Trang chủ » Kế toán thuế » thông báo phát hành hóa đơn GTGT tự in mới nhất TT 64

thông báo phát hành hóa đơn GTGT tự in mới nhất TT 64

công ty kế toán hà nội giảm 50% học phí

Sau khi đặt in hóa đơn xong. Doanh nghiệp cần phải làm Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu gửi đến Chi cục thuế trực tiếp quản lý, hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn. CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn mới nhất theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

– Thông báo phát hành Hóa đơn
– Bộ Hóa đơn mẫu (3 liên) số 0000000 (7 chữ số)
– Hợp đồng đặt in Hóa đơn
– Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng
– Biên bản hủy bản kẽm

Quy trình thực hiện:

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Cách thức thực hiện:

+ Gửi trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.
+ Qua hệ thống bưu chính.
+ Gửi bằng văn bản thông qua cổng thông tin điện tử của CQT.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.
Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Comment