Post Tagged with: "Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 153"

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT viết sai mới nhất 2013 theo thông tư 153

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT viết sai mới nhất 2013 theo thông tư 153

Khi cần hủy hóa đơn GTGT viết sai kế toán phải làm biên bản. Kế toán hà nội xin chia sẻ Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất 2013 các bạn kế toán cùng tham khảo nhé CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc […]

Xem thêm