Trang chủ » Chia sẻ kinh nghiệm kế toán » Phương pháp kế toán hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho

công ty kế toán hà nội giảm 50% học phí

Tồn kho là cán bộ nguồn vào quy trình bước chế biến ban đầu như hàng cung ứng, nguyên vật liệu, phụ tùng… mà cửa hàng dùng trong hoạt động kinh doanh, ngoài ra còn bao gồm cả kế hoạch cũng được bắt đầu – mặt hàng vẫn đang nhiều bước ngoặt bước chế biến ban đầu cụ thể – cùng với hoàn thiện đang chờ xuất kho đem bán hoặc vận chuyển đến khách hàng.

4d1f1789-6077-412c-8eac-037d0e981881Đối với các công ty, hàng tồn kho được xem là tài sản sử dụng quan trọng. Kế toán còn lại có hai khía cạnh đáng lưu ý. Thứ nhất, phải xác định mức phí hàng tồn được được thu mua hay sản xuất. Chi phí này dưới đó được đưa vào tài khoản tồn kho cho tới khi vỏ hộp được xuất kho đem bán. Khi sản phẩm cũng được vận chuyển hoặc bán lẻ đến tay khách hàng, một mức phí này được ghi thành tiêu phí trong báo cáo chi tiết thu nhập như một phần của giá vốn hàng bán.
Để hiểu thêm về dây chuyền kế toán hàng tồn kho, hãy tưởng tượng các khoản phí đi vào việc chuyển khoản chưa được bán và sau đó được chuyển khỏi việc chuyển khoản này và tính cho giá vốn hàng bán trong Thông tin thu nhập. Khi vỏ hộp được chuyển vào kho và tiếp theo được lấy ra để cửa hàng đến tay khách hàng, mức phí tồn kho có thể được chuyển vào một chuyển khoản rồi lấy ra sau từ đó. Tuy nhiên, bạn phải phải cảm giác rằng những dòng tiền này không đã và đang song song nhau – nghĩa là, dòng khoản phí vào và ra khỏi việc chuyển khoản chưa được bán không đã và đang đặt đúng nguyên tắc như lưu lượng hàng nhập và xuất kho. Như được trình bày dưới đây, bản thân rất có thể quyết định trước hết quy định các hàng hóa tồn kho nhận được mới đây nhất vì bệnh giúp bản thân ước tính chi phí thực tế nhất hơn.
Lưu chuyển khoản chi phí tồn kho
Thoạt nhìn, bạn có thể thấy không cần kíp cho biết giả định về việc một phần chi phí lưu chuyển bất kỳ qua chuyển khoản tồn kho. Chi phí của mỗi dịch vụ được đặt vào kho tất nhiên được ghi nghiêm trọng vào tài khoản; và khi sản phẩm luôn được vắt sữa khỏi kho, một phần chi phí này bị loại bỏ khỏi tài khoản. Bằng cách đó, khoản chi phí được tích lũy trong chuyển khoản này có thể tự động khớp với các dịch vụ còn tồn kho, và mức phí hàng bán tất nhiên bằng tổng mức phí của mỗi vật liệu có mặt đến tay khách hàng. Một hệ thống khoản chi phí tồn kho bao giờ được gọi là là hệ thống nhận dạng đích danh.
Việc nhận dạng đích danh mỗi dịch vụ trong kho có thể dễ nếu mỗi mặt hàng có thể riêng biệt, như tác phẩm nghệ thuật hoặc một đồ gỗ chế biến theo đơn đặt hàng, hoặc nếu mỗi hàng hóa có ký hiệu nhận dạng riêng, như xe ô tô. Tuy nhiên, sự nhận dạng đích danh không khá khả thi khi các mặt hàng tồn kho không thể trần tình là riêng biệt, ví dụ: lúa mì, vi mạch máy tính, hay móc đồng để bước chế biến ban đầu giá treo của Nhà máy Amalgamated. Trong những cách mà rất này, các kế toán viên thường giả định sự lưu chuyển khoản chi phí thông qua việc chuyển khoản còn lại không quan trọng sẽ liên quan đến việc lưu chuyển khả thi nhất của hàng hóa.
Vấn đề kế toán như với những hàng hóa còn lại giống nhau đồng thời rất phức tạp do chắc hẳn cơ sở đã thanh toán chúng với nhiều giá khác nhau. Ví dụ, Nhà máy Amalgamated có 5.000 móc đồng nằm trong kho. Do lạm phát và một vài một yếu tố khác, địa điểm thanh toán 0,1 USD cho 1.500 chiếc, 0,12 USD cho 2.000 chiếc, và 0,08 USD cho 1.500 chiếc còn lại. Vậy khi công nhân sử dụng 200 chiếc để ráp vào giá treo, một mức phí nào thường xuyên tính vào giá hàng bán? Nhìn chung, móc nào cũng giống nhau ngoại trừ đơn hàng và chi phí tính cho Amalgamated.
Có ba giải pháp chung được áp dụng trong việc cân nhắc chi phí chưa có khách mua là: bình quân gia quyền, nhập trước – xuất trước (FIFO), và nhập sau – xuất trước (LIFO). Một công ty chắc hẳn chọn bất kỳ một trong ba giải pháp nêu trên và sử dụng nhất quán cho mỗi chia ra tồn kho, bất kể dịch vụ được nhập và xuất kho như ngày hôm nay nào.
Sử dụng bí quyết trung bình gia quyền đòi hỏi bạn nên tính giá bán ngoài thị trường vốn bình quân của mỗi mặt hàng chưa được bán đầu kỳ lại thêm những thiết bị đã mua trong kỳ kế toán nhằm chứng thực giá vốn hàng bán và hàng tồn kho còn chưa bán được cuối kỳ. Đơn giá vốn bình quân cũng được cho là mức giá thay mặt cho toàn đời sống vật chất hàng có sẵn để bán trong kỳ kế toán. Thay vì đợi đến cuối kỳ kế toán để tính giá cả vốn bình quân, hay ngắn bệnh viện dùng giá vốn công ty đã được trần tình trước của tất cả các hoạt động nảy sinh trong suốt thời kỳ kế toán. Đây là dây chuyền định giá chuẩn mực chính là biến thể của giải pháp bình quân gia quyền. Bất cứ sự chênh lệch nào giữa giá dịch vụ vốn trung bình khả thi và đơn giá phương thức đã được xác định trước trong suốt một kỳ còn được cộng vào hoặc trừ ra khỏi giá vốn hàng bán cho kỳ đó.
Với sản phẩm nhập trước – xuất trước (FIFO), được để hiện thực dựa trên bệnh viện giả định rằng, số hàng xuất ra khi sở hữu giao dịch mua bán là số hàng của lần nhập trước. Như vậy, giá vốn hàng chưa có khách mua cuối kỳ được tính trên theo giá của lần nhập sau.
Với sản phẩm nhập sau – xuất trước (LIFO) trái ngược bằng việc với việc FIFO. Phương pháp này được tiến hành dựa trên cơ sở giả định rằng số hàng xuất ra là số hàng của lần nhập sau. Như vậy, giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của lần nhập trước.
Một số nước ngăn chặn phép áp dụng bí quyết LIFO. Tuy nhiên, phương pháp này được áp dụng khá cũng khá sớm tại Mỹ. Một lý do nhất thiết cho sự khá sớm này vì LIFO là các biện pháp hiệu quả hơn để nhận định giá vốn tồn kho hiện tại. Khi các giá vốn này hợp với tổng doanh thu hiện tại, cả nhà buôn bán lẫn nhà giám sát đều hiểu một cách trọn ven hơn điều gì đang xuất hiện trong doanh nghiệp. Một lý do khác nữa cho việc áp dụng phổ biến LIFO là lạm phát thường làm cho hàng tồn được mua bước đầu đắt giá hơn. Giá vốn tăng này làm giảm công suất sinh lợi từ kiểu bán hàng, kéo theo giảm nợ thuế phải trả.
Đó là luật
Còn đối với đa số các giải pháp kế toán, luật thuế của nước Mỹ không yêu cầu sử dụng cùng một phương pháp trong các Thông tin tài sản do cơ sở phát hành để nhiều cổ đông, cùng với trong các báo cáo hàng ngày thực lực tài chính về thuế. Tuy nhiên, LIFO là nhiều trường hợp ngoại lệ. Một cơ sở khi sử dụng giải pháp LIFO nhằm tiết kiệm thuế phải đồng thời áp dụng bí quyết LIFO trong các báo cáo thống kê của bản thân phát hành cho nhiều cổ đông. Vì nguyên nhân này, việc nộp thuế thấp cũng có điểm bất lợi: sau này cấp giám sát phải báo cảo rất chi tiết và những cổ đông về những khoản thu nhập thấp hơn hơn so với trường hợp quy định một phương án giả định còn lại thay thế.
Để hiểu thêm về sự ảnh hưởng của ba bí quyết – bình quân gia quyền, LIFO, và FIFO – đối với mức giá vốn hàng bán, hãy xem ví dụ sau. Nhà máy Amalgamated lưu kho như thế nào móc dùng để công đoạn giá treo đặc biệt tiện dụng với nồng độ có hạn. Trong năm 2002, do giá đồng tăng, giá phải trả cho các nhà phục vụ thế giới móc loại này cũng tăng đáng kể. Giá này trong năm 2002 được tính như sau:
1 tháng 2 50 x 6,00 USD 300 USD
1 tháng 4 50 x 7,50 USD 375 USD
1 tháng 5 50 x 8,50 USD 425 USD
1 tháng 7 50 x 9,00 USD 450 USD
1 tháng 10 50 x 10,50 USD 525 USD
Tổng cộng 2.075 USD
Trước năm 2002, mức giá ổn định. Vào tháng 1 năm 2002, cơ sở còn 29 móc đồng, mỗi móc có một phần chi phí 5 USD. Cuối năm, con số chưa được bán này tăng lên thành 54 cái.
Nếu còn chưa bán được được định giá định kỳ, đảm bảo giá trị còn lại xét theo giá gốc và giá móc bán ra phụ thuộc vào giả định đang dùng chưa được bán (bảng 3-1). Chú ý rằng khi xem xét LIFO, bình quân gia quyền, và FIFO, chính bạn tính giá móc bán ra với phương pháp khởi động với giá móc đã có để sử dụng (2.220 USD cho mỗi trường hợp). Cuối năm, với mỗi phương pháp, của người thân giảm con số đó bằng giá của 54 đơn vị sản phẩm có sẵn. Ví dụ, khi tính theo LIFO, giá của 54 móc còn còn được xem là giá của rất nhiều móc được mua cơ bản nhất (với giá thấp nhất).
Đối với nhà quản lý, điều cần thiết cần nhớ là giả định đang dùng giá tồn kho tác động đến giá hàng bán, khả năng thuần được báo cáo, và giá trị tồn kho sẽ được đánh giá trong tài sản chi trả trong bảng cân bằng kế toán. Hơn nữa, nếu giá hàng còn chưa bán được tăng và phương pháp LIFO được sử dụng, thì việc nhập vào giá tồn kho cũ bằng việc với việc giảm Hàm lượng tồn kho có sẵn (gọi là bí quyết thanh lý bằng LIFO) sẽ làm vỡ khả năng chi trả thuần. Đây là điều ngược lại không đang nhận được trong nhiều kỳ kế toán tương lai.
nhiều bạn chắc hẳn kết luận rằng kế toán hàng chưa được bán khá đơn giản, bao gồm hai bước: thứ nhất, bạn cần tính được giá của các mặt hàng thêm vào tồn kho; thứ hai, bạn nên xác định trước chính thức sẽ dùng bí quyết nào để tính giá các hàng hóa này khi chúng được bán hoặc giao đến tay khách hàng.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Comment