Trang chủ » Kế toán thuế » Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in mới nhất 2013 thông tư 64

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in mới nhất 2013 thông tư 64

công ty kế toán hà nội giảm 50% học phí

Phần này CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI  xin chia sẻ tới các bạn kế toán Mẫu thông báo phát hành hóa đơn tự in mới nhất năm 2013 theo Thông tư 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính. Các bạn cùng tham khảo nhé!

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn Mẫu: TB01/AC (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

              

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:………………………………
2. Mã số thuế:……………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………..
4. Điện thoại:………………………………………
5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT Tên loại
hoá đơn
Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm
Tên MST Số Ngày
Hóa đơn GTGT AA/11T

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
– Tên đơn vị:………………………………………..
– Mã số thuế:………………………………………………..

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:………………

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn không ghi cột Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in       ………, ngày………tháng………năm………
        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Các bạn tải về tại đây: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

Ngoài ra các bạn nên xem thêm: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Comment