Trang chủ » Kế toán thuế » Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư số 64

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư số 64

công ty kế toán hà nội giảm 50% học phí

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất năm 2013 (Phụ lục 3 và Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15  tháng 5  năm 2013 của Bộ Tài chính)

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT – BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

    Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: 01AA/13P
Liên 1: Lưu
      Số: 0000001
Ngày………tháng………năm 20..
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
Mã số thuế:…………………………………………

Địa chỉ : 173 Xuân Thủy, Cầu giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại:……………………….Số tài khoản…….
Họ tên người mua hàng…………………………..
Tên đơn vị…………………………………….
Mã số thuế:……………………………………..
Địa chỉ…………………………………………………
Số tài khoản………………………………………….
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 2 3 5 6=4×5
Cộng tiền hàng:……………………….
Thuế suất GTGT:………..   %,      Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán  …….………………..
Số tiền viết bằng chữ:…………………………………..
Người mua hàng   Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty ……………………………………………………………………, Mã số thuế ……………….)
Ghi chú:
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Giao người mua
– Liên 3:…..

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất năm 2013 do Tổng cục thuế phát hành

TÊN CỤC THUẾ:………     Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: 01AA/13P
Liên 1: Lưu
      Số: 0000001
Ngày………tháng………năm 20..
Đơn vị bán hàng:…………………………….

Mã số thuế:……………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………

Điện thoại:……………………….Số tài khoản…….
Họ tên người mua hàng…………………………..
Tên đơn vị…………………………………….
Mã số thuế:……………………………………..
Địa chỉ…………………………………………………
Số tài khoản………………………………………….
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 2 3 5 6=4×5
Cộng tiền hàng:……………………….
Thuế suất GTGT:………..   %,      Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán  …….………………..
Số tiền viết bằng chữ:…………………………………..
Người mua hàng   Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in……., Mã số thuế…………)

Ghi chú:
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Giao người mua
– Liên 3:…..

Các bạn có thể tải về tại đây: Mẫu hóa đơn GTGT

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Comment