Trang chủ » Kế toán thuế » Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT viết sai mới nhất 2013 theo thông tư 153

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT viết sai mới nhất 2013 theo thông tư 153

công ty kế toán hà nội giảm 50% học phí

Khi cần hủy hóa đơn GTGT viết sai kế toán phải làm biên bản. Kế toán hà nội xin chia sẻ Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất 2013 các bạn kế toán cùng tham khảo nhé

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………..

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

–  Căn cứ vào hợp đồng …. ngày …. tháng … năm ….. ký giữa Công ty ………….. ………và Công ty…………………… ……………. về việc mua bán ………… …………..
–  Căn cứ vào thực trạng hoá đơn GTGT số …… ngày …/…/…. mà Công ty ………. …………………….đã cấp cho Công ty ……………… ………………….
–  Hôm nay, ngày … tháng … năm ….. Tại Trụ sở Công ty …….. …………………………, Số nhà……….. ……..

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: …………………………………………………………………..
Địa chỉ     : ……………………………………..
Mã số thuế           : ……………………………………..
Do Ông/Bà           : ………………………….. ……,Chức vụ: ……………., làm đại diện

BÊN B: …………………………………………………………………..
Địa chỉ     : …………………………….…..
Mã số thuế           : ……………………………………..
Do Ông (Bà): ……………………………….,     Chức vụ: ……………., làm đại diện
–  Hai bên cùng nhau xác nhận việc huỷ bỏ hoá đơn GTGT số ….. ….. ngày …/…/…… mà Công ty ………….. ……………… đã cấp cho Công ty ……………….. …………..

1/ Lý do huỷ bỏ hoá đơn.
–  Do đơn giá ghi trên hoá đơn không đúng theo như hợp đồng đã ký giữa hai bên, và khối lượng còn thiếu.

2/ Cam kết.
–  Công ty ……………….. ………………… và Công ty …….. …………………………cam kết không sử dụng hoá đơn GTGT số ……. ngày …/…/….  trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
–  Công ty …………………….. ……………………..cam kết không kê khai thuế GTGT đầu vào của hoá đơn số ……… của Công ty …………….. …………… Nếu có sự sai trái trong việc kê khai thuế của hoá đơn trên, Công ……… ………….. hoàn toàn chịu trách nhiệm
–  Liên 2 của hoá đơn số . …… được hoàn trả lại cho Công ty ………… ……………………………………………

Biên bản được lập thành hai bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Các bạn có thể tải về tại đây: Mẫu biên bản hủy hóa đơn

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.8/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT viết sai mới nhất 2013 theo thông tư 153, 9.8 out of 10 based on 5 ratings

Tìm kiếm ở google:

  • biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 153
  • biên bản huỷ hoá đơn theo thông tư 64

Leave a Comment