Trang chủ » Chia sẻ kinh nghiệm kế toán » Các khoản phải thu – Receivables là gì?

Các khoản phải thu – Receivables là gì?

công ty kế toán hà nội giảm 50% học phí

Là vài loại vốn của mình của địa chỉ tính dựa trên cả 3 Dòng sản phẩm nợ, nhiều giao dịch chưa thanh toán hoặc ngay bất cứ nghĩa vụ vốn của mình nào mà các con nợ hay người mua chưa phải trả cho công ty. Phải thu được kế toán của địa điểm dấu ấn và phản ánh trên bảng giữ cân đối kế toán, có cả cả 3 Dòng sản phẩm nợ cửa hàng chưa đòi được, tính cả các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán.176a358a-d294-4516-8a0f-886c1e89a2dc

 

Các khoản phải thu được ghi nhận kiểu như tiền của mình của công ty vì chúng phản ánh dịch vụ tiền có thể phải trả trong tương lai. Các khoản phải thu dài hạn (chỉ đáo hạn qua một khoản những năm có thể tương đối dài) thường xuyên ghi nhận là tài sản trong thời gian dài trên bảng cân đối kế toán. Hầu hết Dòng sản phẩm phải thu ngắn hạn được coi như là một trong nhiều phần của tiền của mình vãng lai của công ty.

Trong kế toán, nếu các khoản nợ này được trả trong mức thời hạn dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ hoạt động kinh doanh) cho đúng xếp vào loại về tiền vãng lai. Nếu hơn 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ đầu tư thì không cũng là tài chính của mình vãng lai. Phải thu cũng có thể phân chia chính xác hơn trong bảng điều chỉnh phù hợp kế toán thành phải thu thương mại (trade) và phi thương mại (nontrade).

Phải thu thương mại xuất phát từ việc cấp phát hàng hoá-dịch vụ của cửa hàng cho bà con trong kỳ đầu tư bình thường. Phải thu thương mại tất nhiên là chuyển khoản phải thu (accounts receivables) hoặc phải thu tiền trong ví (notes receivables). Phải thu phi thương mại xuất phát từ rất nhiều loại trao đổi khác một số loại kể trên và cũng rất có thể là phiếu nhận nợ của bên mua. Ví như như gói sản phẩm tạm ứng cho nhân viên; dịch vụ hoàn lại như hoàn thuế, tiền bồi thường bảo hiểm, tiền đặt cọc; và sản phẩm phải thu lực tài chính như tiền lãi, cổ tức, v.v.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Các khoản phải thu – Receivables là gì?, 7.0 out of 10 based on 5 ratings

Tìm kiếm ở google:

  • khoản phải thu là gì
  • account receivable la gi
  • accounts receivable la gi

Leave a Comment